Aierlegger-award 2019

Wie ontvangt de “Aierlegger-Award” 2019 
 
Op zaterdag 6 juli aanstaande tijdens de slotavond van de Sport- en Cultuurweek 2019 te Meeden (zondag 30 juni tot en met zaterdag 6 juli) zal zoals elk jaar weer de Aierlegger-Award worden uitgereikt.
  
Dit is een onderscheiding die aan iemand, een team of een organisatie toegekend kan worden, die in het afgelopen seizoen (periode juli 2018 tot en met juni 2019) van bijzondere betekenis is geweest voor de Meedener gemeenschap of die een prestatie van niveau heeft geleverd. Kent u iemand, een vereniging of organisatie, die naar uw idee voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen, schroom dan niet en meld degene, team of organisatie aan als kandidaat.
  
Aanmelding van een persoon, team of organisatie dient vergezeld te gaan van een serieuze motivatie, waarom u denkt, dat deze persoon, team of organisatie in het zonnetje gezet moet worden. Leeftijd van de kandidaten speelt geen rol. Laat hierover s.v.p. in uw kringen c.q. omgeving uw gedachten gaan en laat ons weten, wie volgens u voorgedragen dient te worden.
 
 
Wilt u voor 8 juni a.s. dit schriftelijk (Elzenlaan 6 – 9651 BB Meeden) of per
E-mail koos.beishuizen@metmans.nl kenbaar maken aan de organisatie.


Winnaars Aierlegger-award

2002   Stichting Organisatie team "De Meeden"
2003   VV Meeden (Kampioenselftal Zondag 1)
2004   Muziekvereniging "Crescendo"
2005/2006   Geen feestweek geen Aierlegger Award.
2007   Harm Bettenbroek
2008   Bert Pater
2009   Hein Zuiderveen
2010   Marcus Ploeger
2011   Organisatie jaarlijkse spooktocht
2012   Oranje comité
2013   Werkgroep zwembad van de dorpscoöperatie
2014   4-Mei comité
2015   Johan Mulder
2016   Sjoukje Smid
2017   Henk Veldman
2018   Frits Kor