Wie ontvangt de Aierlegger Award 2020


Ondanks het niet doorgaan van de Sport- en Cultuurweek 2020 in Meeden is het toekennen van een onderscheiding altijd leuk en zal ook, eventueel in kleiner comité, gewoon uitgereikt kunnen worden. We hebben het hier voor Meeden over de “Aierlegger-Award”
 
Dit is een onderscheiding die aan iemand, een team of een organisatie toegekend kan worden, die in het afgelopen seizoen (periode juli 2019 tot en met juni 2020) van bijzondere betekenis is geweest voor de Meedener gemeenschap of die een prestatie van niveau heeft geleverd. Kent u iemand, een vereniging of organisatie, die naar uw idee voor een dergelijke onderscheiding in aanmerking zou kunnen komen, schroom dan niet en meld degene, team of organisatie aan als kandidaat.
 
 
Aanmelding van een persoon, team of organisatie dient vergezeld te gaan van een serieuze motivatie, waarom u denkt, dat deze persoon, team of organisatie in het zonnetje gezet moet worden. Leeftijd van de kandidaten speelt geen rol. Laat hierover s.v.p. in uw kringen c.q. omgeving uw gedachten gaan en laat ons weten, wie volgens u voorgedragen dient te worden.
 
 
Wilt u voor 15 augustus a.s. dit schriftelijk (Elzenlaan 6 – 9651 BB Meeden) of per
E-mail koos.beishuizen@metmans.nl kenbaar maken aan de organisatie.


Klik hier om een mail te sturen