Sport & cultuurweek 2020

Feestweek Meeden 2020 uitgesteld maar nog niet definitief van de baan???
 
Feestweek Meeden welke gepland stond van zondag 21 juni tot en met zaterdag 27 juni 2020 is vanwege het verbod op festiviteiten tot 1 september voorlopig uitgesteld.
 
Of door dit uitstel ook de feestweek 2020 definitief van de baan is laat het bestuur van Metmans nog in het midden. Zolang de 1,5 meter regel van toepassing blijft is het uiterst lastig iets te kunnen organiseren.
 
We zien veel mensen in Meeden in deze Corona-tijd toch actief bezig met o.a. wandelen en fietsen, zou een mogelijkheid kunnen zijn hierop door te borduren.
 
Veel gehoorde “kreet” is toch het uitkijken naar een gezellig samen zijn, dit is iets waar meerdere mensen naar uitkijken. In Meeden waar het gehele verenigingsleven kompleet stil ligt, bij sportverenigingen geen activiteiten zijn maar de reeds eerder gememoreerd 1,5 meter regel laat dit gewoonweg niet toe!
 
Metmans zal, als er weer iets meer ruimte wordt gegund dan de 1,5 meter, de koppen bij elkaar steken om te kijken of er nog iets kan worden georganiseerd in Meeden.
 
Metmans is een voorstander van samenwerking. Laten we hier aan denken zodra het weer mogelijk is activiteiten op te zetten in Meeden.
 
Vooreerst is het zorg dat het Corona-virus definitief uitgebannen word!
In deze gekke periode is natuurlijk maar een ding belangrijk, gezond blijven!!